Informuoja apie pramonės įmonėms aktualius kvietimus teikti paraišką ES finansavimui gauti. Pasinaudokite galimybe atnaujinti savo veiklą bei užtikrinti švaresnę aplinką bendruomenei.

SLO Lithuania pasiryžusi padėti Jums įgyvendinti šiuos tikslus! Kreipkitės pasiūlymo savo saulės jėgainei:

https://www.slo.lt/veiklos-sritys/saules-jegaines/

 

„ECO-INOVACIJOS LT+“ NR. 4

(https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-fondu-investicijos/2014-2020-m-programavimo-laikotarpis/eco-inovacijos-lt)
Planuojama kvietimo finansavimo suma – 22 000 000  Eur.

Priemonės tikslas – skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Remiama veikla: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramonės simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).

Tinkami pareiškėjai  – MVĮ, kuri veikia ne trumpiau kaip vienus metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Didžiausia galima finansavimo suma – 1 500 000 Eur., finansuojama dalis – mažoms įmonėms (45%), vidutinėms (35%).

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020 m. liepos  27 d. 24:00 val.